Наши партньори
Our partners
Наши партнеры

КОСМОНАВТИКА 2021

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ


bg flag
Към наградените проекти от ПИЦА
To the awarded projects from PICA
K награжденным проектам от ПИЦА
bg flag
en flag

 

Към наградените проекти от Юнион Интерактив ООД
To the awarded projects from Union Interactive Ltd
K награжденным проектам от Union Interactive Ltd
bg flag

 

Към наградените проекти от ДЕВЕЛОТИ ЕООД
To the awarded projects from DEVELOTI Ltd.
K награжденным проектам от DEVELOTI Ltd.
bg flag

 

Към наградените проекти от ХТМУ
To the awarded projects from UCTM
K награжденным проектам от ХТМУ
bg flag

Завърши първи етап на конкурс КОСМОНАВТИКА 2021
Имам удоволствието да оповестя данните от тази съвместна дейност на родители учители и ученици.
В конкурс КОСМОНАВТИКА 2021 се включиха държавни и частни детски градини, училища, читалища и школи, центрове за личностно развитие, центрове за деца със СОП и висши учебни заведения.
Общият брой на участниците е 3215.
От тях рисунките са 1408,макетите - 587, роботите -74, компютърните игри -190,
снимките с телескоп -20, поезиите - 41, презентациите - 309, космическите музики -10,
видео и анимациите - 43, информационните табла - 94, уеб сайтовете -18, космическите храни -12
Като международно участие се включиха
10 образователни институции (детски градини до училища) с 36 проекта от
Нова Зеландия (гр. Оукланд), Германия (гр.Берлин), Чехия (гр.Прага), Молдова (с.Паркани), Русия (гр. Москва, гр. Курск, гр. Краснодар) и Великобритания (гр. Бейзингстоук)

Започва втори етап на конкурс КОСМОНАВТИКА 2021, а именно награждаване.
През втория етап всеки от партньорите ще избере своите фаворити.
Процесът на награждаване ще продължи във времето, тъй като всеки партньор има свой ритъм и критерии за оценяване.